Baken voor het nieuwe museum
Categorie : Nieuws
Gepubliceerd door Hendrikjan op 2009/10/24
Het Monument voor Verdronken Dorpen van de Amsterdamse kunstenares Lydia Schouten dat op de dijk bij Colijnsplaat staat, kan worden gezien als een baken voor het nieuwe museum dat in de Oude Pastorie bij de Dorpskerk in Colijnsplaat gevestigd zal worden.

Vandaag is de koopakte ondertekend waarmee het zaaltje van de Protestantse Kerk in Colijnsplaat wordt verworven. De Oude Pastorie zal voor het toekomstig Polder-, dijk- en volksmuseum Colins Plaet gehuurd worden, zodra over ongeveer een jaar door de kerk de nieuwe ontmoetingruimste gebouwd is. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar de verwezenlijking van het Colijnsplaatse museum.

Het Polder dijk en volksmuseum Colins plaet zal een beeld gaan geven van de geschiedenis van Noord-Beveland. Er valt heel veel te vertellen over de volkscultuur van het eiland, de strijd voor het behoud van land, het bouwen van dijken, het polderen, alle bestuurlijke perikelen tussen de landheren, de invloed van Prins Maurits op het nieuwe ontstaan van Noord-Beveland.

De burgemeester van Noord-Beveland, Henny van Kooten, memoreerde in zijn speech dat veel van zijn gasten deze zomer de afwezigheid van musea op het eiland als een gemis hebben ervaren. De komst van het Polder Dijk en Volksmuseum zal het eiland verlevendigen en verdiepen.

Zoals Gerard van de Wal in de raadsvergadering waar de nieuwe kunst en cultuurnota werd behandeld opmerkte, gaat de geschiedenis van Noord-Beveland verder terug dan 1490. Het nieuwe museum geeft de mogelijkheid hier op treffende wijze aandacht aan te schenken.

Het museum moet een centrum voor de geschiedenis van Noord-Beveland worden. Een centrum waar de bevolking, jong en oud, elkaar treft. Een impuls voor de toeristische aantrekkelijkheid van Noord-Beveland.

Om dit te kunnen bereiken, zal intensief samengewerkt moeten worden met de gemeente, de provincie, het museum de Bevelanden en hethierdoor museum De Houtzaagwerf Kortgene. Het instellen van een overkoepelende Museumstichting Noord-Beveland kan behulpzaam zijn bij de realisatie hiervan.

De koop van de Oude Pastorie ten behoeve van het nieuwe museum is een eerste stap. Er zal nog veel gedaan moeten worden om de nieuwe musea op Noord-Beveland gestalte te geven. Uiteindelijk zal Noord-Beveland hierdoor aantrekkelijker worden voor een bezoek en zal het bezoekers binden aan ons mooie eiland.PZC Kerkzaaltje naar museum Colijnsplaat

Voor de kerk is het een grote stap waarbij door de realisatie, op het pleintje naast de kerk, van de nieuwe ontmoetingsruimte met een toiletgroep, een entree, een pantry, het maken van een verbinding tussen de kerk en de ontmoetingsruimte en door de banken in het middenschip te vervangen door stoelen, de kerk een veel bredere functie als dorpskerk zal krijgen. Het kerkbestuur werkt aan realisatie van zijn plannen in de zomer van 2010.

De folder "Dorpskerk Colijnsplaat, nu en in de toekomst", is in het hele dorp verspreid. U kunt hier deze presentatie gemaakt door Adri Karman opvragen en op uw computer opslaan. Lees de presentatie