SmartPartner is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Partner > archeologie > Archeologische Werkgemeenschap afdeling Zeeland
Archeologische Werkgemeenschap afdeling Zeeland Archeologische Werkgemeenschap afdeling Zeeland
De afdeling Zeeland van de AWN is een van de 24 afdelingen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Het werkgebied beslaat de gehele provincie Zeeland. Wij werken nauw samen met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), uiteraard met name met de "archeologiepoot" van de stichting. Leden van onze afdeling verlenen regelmatig assistentie bij veldwerk indien zulks gevraagd wordt door de provinciaal archeoloog of zijn assistent.

Wat doen wij:

Leden van onze afdeling verlenen, op vrijwillige basis, regelmatig assistentie bij veldwerk en noodonderzoeken. Zij worden daarvoor gevraagd door de provinciaal archeoloog Robert van Dierendonck of zijn assistent Hans Jongepier. Sinds kort vraagt ook de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) ons om assistentie.

Veldverkenning en booronderzoek

Incidenteel voeren wij, met een wisselend aantal AWN-leden, zelfstandig onderzoek uit; dit omvat voornamelijk booronderzoek en veldverkenning, maar ook archief- en literatuuronderzoek. Het uitwerken van het onderzoek van de Hofstede Ravestein verkeert in de laatste fase.
Het verkennend onderzoek naar het verdronken oude Rilland werd in maart 2007 afgerond. Regelmatig gaan we daar toch nog, voor zover de getijden dat toelaten, onderzoek doen. Het inmeten en optekenen van de tot nu toe gevonden sporen o.a. van bomen, sloten, een oude dijkzool en de restanten van huisplattegronden in een vooraf uitgezet meetsysteem is afgerond. Zo is op tekening een landschap ontstaan zoals het er voor 1530 moet hebben uitgezien. Alle tekeningen zijn inmiddels gedigitaliseerd. Sinds april 2004 gaan we regelmatig monitoren langs de laagwaterlijn en vinden daarbij veel fragmenten van aardewerk en hout. Door erosie verdwijnen de zichtbaar geworden sporen van bewoning, ook de laatste resten van de bakstenen funderingen spoelen weg. De geulwandverdediging en de strekdam van Rijkswaterstaat zijn niet in staat gebleken de oude lagen vast te houden. lees meer......

Vondstverwerking en determinatie

Het aardewerk van een ijzertijdvindplaats wordt door een vaste vrijwilliger bij de SCEZ-archeologie uitgezocht en voor zover mogelijk aan elkaar gepuzzeld. Dit AWN-lid heeft eerder al dit vondstmateriaal in het depot gewassen.
Tekenwerk voor de SCEZ-archeologie van diverse gevonden voorwerpen en gerestaureerd aardewerk wordt op zeer vakkundige wijze door een ervaren AWN-lid gedaan.
Het vondstmateriaal van Ravestein wordt gedetermineerd en verder verwerkt voor opslag in het Provinciaal Archeologisch Depot. lees meer......

Rapportage en publicaties

De gegevens van Ravestein en Oud Rilland worden uitgewerkt om tot een eindconclusie te komen. In de eindrapportage van het Project Ravestein zullen ook de resultaten van het onderzoek van het vondstmateriaal opgenomen worden.
Verder wordt er gewerkt aan de archeologische rapportage van het project Oud-Rilland

Partner's informatie
Telefoon
010-5017323 (tijdens kantooruren), fax.: 010-5017593
Adres
Nadere informatie over de lidmaatschappen kan verkregen worden bij de ledenadministratie van de AWN: Administratiekantoor N.L. van Dinther & Partners BV. Postbus 714, 3170 AA Poortugaal.
Website
http://www.awnzeeland.nl/
 

Nieuwsbrief museum