SmartPartner is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Veel departementen van het Nut waren van grote historische betekenis. Het departement Noord-Beveland werd opgericht het jaar 1842. Het departement Noord-Beveland is aktief met veel aktiviteiten.
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is opgericht in 1769 en stelt zich ten doel de beoefening van kunsten en wetenschappen in Zeeland te bevorderen. Het Genootschap doet dit door de instandhouding en uitbreiding van zijn omvangrijke museale collecties, de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, lezingen en excursies en door het uitgeven van publicaties.
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene.
Ondek Noord-Beveland
Ondek Noord-Beveland
Vraag een willekeurige Nederlander een plaats op Noord-Beveland te noemen en hij zal je vrijwel zeker het antwoord schuldig moeten blijven. Op Walcheren kent hij zeker Middelburg en Vlissingen, op Zuid-Beveland zal hij waarschijnlijk Goes weten te noemen en op Schouwen-Duiveland Zierikzee of Renesse. Maar Noord-Beveland?... Nee, sorry!
Tradities in Zeeland.
Tradities in Zeeland.
Het 'Jaar van de Tradities' in Zeeland.

Veel van onze gewoonten hebben wij overgenomen van onze ouders en voorouders en vervolgens naar eigen hand gezet. Het doorgeven van gewoonten en gebruiken noemen wij traditie, het overhandigen van cultuur van de ene generatie aan de andere. Tradities vormen onbewust de ondergrond van ons dagelijks denken en handelen. Normen en waarden bijvoorbeeld hebben vaak te maken met tradities.

Via deze website kunt u alle activiteiten in de agenda terugvinden. U kunt de informatie verfijnen op bijvoorbeeld regio, en tevens nieuwe activiteiten aanmelden.

Op een pagina vindt u webadressen van de deelnemende organisaties aan het 'Jaar van de Tradities' in Zeeland.
Slavenkas Zierikzee
Slavenkas Zierikzee
De Slavenbeurs of Slavenkas per 1 januari 1735 in het leven geroepen om gevangen genomen Zierikzeese zeelui vrij te kopen, en kreeg vanwege veranderende omstandigheden in de loop van de eeuwen meer een sociaal karakter.
Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland
Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is een private stichting en dus geen overheidsstichting. Zij zet zich in voor behoud van cultureel en monumentaal erfgoed op Schouwen-Duiveland.
Zierikzee Monumentestad
Zierikzee Monumentestad
Van een kleine nederzetting aan de Ee in de 10e eeuw groeide het uit tot een belangrijke stad, waar handel, nijverheid en visserij bloeiden. Door groeiende welvaart en aanzien werd aan de burgerij van Zierikzee op 11 maart 1248 stadsrecht verleend door koning Willem II. Na de middeleeuwse bloeiperiode volgde rampspoed door branden, scheepsrampen, epidemiën en vloeden.

De 17e eeuw kenmerkte zich door een nabloei van de handel en visserij. Vervolgens trad er in de loop van de 18e eeuw stagnatie op en daalde het aantal inwoners zeer drastisch. De grote industriële ontwikkelingen gingen aan Zierikzee goeddeels voorbij. In tegenstelling tot andere steden bleven oude gebouwen bespaard.
Zeeland Museumland
Zeeland Museumland
Zeeland heeft ruim 45 musea. Dat is naar verhouding een rijk museumbestand: één museum per 8.500 inwoners, tegen landelijk één museum per 16.500 inwoners. Onder de inwoners van de provincie scoort museumbezoek hoog* en ook veel toeristen bezoeken de Zeeuwse musea. Musea vormen daarmee een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod in Zeeland
WERKGROEP GEOLOGIE van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
WERKGROEP GEOLOGIE van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
De Werkgroep Geologie heeft zichzelf tot doel gesteld de Zeeuwse fossielen en de Zeeuwse Geologie in zijn algemeenheid onder de aandacht te brengen van de Zeeuwse bevolking en probeert ook mensen buiten Zeeland te interesseren voor deze materie.
De Museumfederatie West-Zeeuws-Vlaanderen.
De Museumfederatie West-Zeeuws-Vlaanderen.
De Museumfederatie West-Zeeuws-Vlaanderen is opgericht om de samenwerking tussen de musea in de gemeente Sluis te versterken. Dit gebeurt door gezamenlijke initiatieven en activiteiten.
Veere Stad
Veere Stad
Alle informatie over de stad Veere.

Nieuwsbrief museum