Doelstelling

Het tot stand brengen van een themamuseum voor Noord-Beveland dient een aanzienlijk maatschappelijk doel. Het museum geeft een impuls aan de toeristische waarde van en een stimulans voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat. Het wordt een educatief en recreatief centrum voor inwoners en scholen op Noord-Beveland en een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoonten op een Zeeuws eiland in al zijn facetten.

Het museum dient gebruik te maken van de binnen de provincie aanwezige deskundigheid en museale voorzieningen. Hierdoor kan de museumorganisatie efficiënt werken en wordt voorkomen dat de organisatie onnodig groot wordt.

In het werkboek voor de oprichting van het museum vindt u alle informatie en wetenswaardigheden. Dit werkboek wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Het meest recente werkboek kunt u downloaden.

Bekijk het werkboek
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Aktueel nieuws !

Gepubliceerd door Hendrikjan op 2009/10/24 (2270 keer gelezen)
Het Monument voor Verdronken Dorpen van de Amsterdamse kunstenares Lydia Schouten dat op de dijk bij Colijnsplaat staat, kan worden gezien als een baken voor het nieuwe museum dat in de Oude Pastorie bij de Dorpskerk in Colijnsplaat gevestigd zal worden.

Vandaag is de koopakte ondertekend waarmee het zaaltje van de Protestantse Kerk in Colijnsplaat wordt verworven. De Oude Pastorie zal voor het toekomstig Polder-, dijk- en volksmuseum Colins Plaet gehuurd worden, zodra over ongeveer een jaar door de kerk de nieuwe ontmoetingruimste gebouwd is. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar de verwezenlijking van het Colijnsplaatse museum.

Het Polder dijk en volksmuseum Colins plaet zal een beeld gaan geven van de geschiedenis van Noord-Beveland. Er valt heel veel te vertellen over de volkscultuur van het eiland, de strijd voor het behoud van land, het bouwen van dijken, het polderen, alle bestuurlijke perikelen tussen de landheren, de invloed van Prins Maurits op het nieuwe ontstaan van Noord-Beveland.

De burgemeester van Noord-Beveland, Henny van Kooten, memoreerde in zijn speech dat veel van zijn gasten deze zomer de afwezigheid van musea op het eiland als een gemis hebben ervaren. De komst van het Polder Dijk en Volksmuseum zal het eiland verlevendigen en verdiepen.

Zoals Gerard van de Wal in de raadsvergadering waar de nieuwe kunst en cultuurnota werd behandeld opmerkte, gaat de geschiedenis van Noord-Beveland verder terug dan 1490. Het nieuwe museum geeft de mogelijkheid hier op treffende wijze aandacht aan te schenken.

Het museum moet een centrum voor de geschiedenis van Noord-Beveland worden. Een centrum waar de bevolking, jong en oud, elkaar treft. Een impuls voor de toeristische aantrekkelijkheid van Noord-Beveland.

Om dit te kunnen bereiken, zal intensief samengewerkt moeten worden met de gemeente, de provincie, het museum de Bevelanden en hethierdoor museum De Houtzaagwerf Kortgene. Het instellen van een overkoepelende Museumstichting Noord-Beveland kan behulpzaam zijn bij de realisatie hiervan.

De koop van de Oude Pastorie ten behoeve van het nieuwe museum is een eerste stap. Er zal nog veel gedaan moeten worden om de nieuwe musea op Noord-Beveland gestalte te geven. Uiteindelijk zal Noord-Beveland hierdoor aantrekkelijker worden voor een bezoek en zal het bezoekers binden aan ons mooie eiland.PZC Kerkzaaltje naar museum Colijnsplaat

Voor de kerk is het een grote stap waarbij door de realisatie, op het pleintje naast de kerk, van de nieuwe ontmoetingsruimte met een toiletgroep, een entree, een pantry, het maken van een verbinding tussen de kerk en de ontmoetingsruimte en door de banken in het middenschip te vervangen door stoelen, de kerk een veel bredere functie als dorpskerk zal krijgen. Het kerkbestuur werkt aan realisatie van zijn plannen in de zomer van 2010.

De folder "Dorpskerk Colijnsplaat, nu en in de toekomst", is in het hele dorp verspreid. U kunt hier deze presentatie gemaakt door Adri Karman opvragen en op uw computer opslaan. Lees de presentatie
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Zeeland kalenderNieuws

Een cultuurhuis kan een dorp leefbaar houden als het basisvoorzieningen zoals een bank, winkels en de school heeft verloren of dreigt te verliezen.

Cultuur als lijm van de samenleving, Noord-Beveland ziet er brood in.

In zo'n cultuurhuis - in Scandinavië bestaat het fenomeen al - kunnen verschillende diensten en functies worden samengebald, bijvoorbeeld een ruilwinkel, museumpje, expositieruimte, vrijwilligersvacaturebank, kunstuitleen en bibliotheek. Zo ontstaat meteen een ontmoetingsplek in het dorp.
Nadat de gemeente in het kader van het maatschappelijk ondernemen besloot het project “Polder dijk en volksmuseum Colins plaet” te ondersteunen door het oprichtingscomité van de museumstichting gratis begeleiding aan te bieden van de extern projectadviseur, is met Josje de Koning overlegd.

Om hier nu een goede invulling aan te geven, is zij ambassadeur voor het museum geworden. Het museum is voor en van de Noord-Bevelanders. Josje de Koning zal contacten gaan leggen in alle kernen van Noord-Beveland en de bekendheid van het museumplan bevorderen. Hierdoor kunnen geïnteresseerden betrokken worden bij het plan, ontstaat er een netwerk waarmee het museum verwezenlijkt en de museale en culturele activiteiten van start kunnen gaan.
Op enthousiaste wijze wordt uiteengezet hoe het onderkomen van de verticale raamzaag er uit gaat zien. Inmiddels is de raamzaag zelf op hoogte en wordt hard gewerkt aan het operationeel maken van de zaag. Spoedig zal de eerste boom in balken worden gezaagd.
Onder de vrolijke klanken van het muzikale duo Daniella en Annabelle Ferdinand heeft burgemeester Henny van Kooten de expositie geopend. De opening vond plaats in de stijl van die tijd, bij Proclamatie. Gelijktijdig werd Nel van Leijen het burgerschap toegekend wegens haar verdienste de geschiedenis van Colijnsplaat op treffelijke wijze onder de aandacht van een groot publiek te brengen.

http://www.nieuwklassiek.nl/festivalmain
http://www.nieuwklassiek.nl/musici.html
Met de hulp van het Polder dijk en volksmuseum Colins plaet en de steun van een aantal particulieren zijn de historische merklappen van Barbara Haringman (1758-1828) voor Zeeland (en speciaal Noord-Beveland) behouden.

Wie was Barbara Haringman? Barbara Haringman werd geboren op 16 november 1758 te Colijnsplaat. Op 13 jarige leeftijd voltooid zij een aantal merklappen van een zodanige kwaliteit waaruit bleek dat zij de borduurkunst zeer goed beheerst. Dit Zeeuws meisje maakte verder als dertienjarige in 1770 en 1771 een aantal borduurwerken van heel hoge kwaliteit.
Vanaf vrijdag 31 juli tot en met zaterdag 29 september 2009 vindt een expositie plaats van de merklappen van Barbara Haringman. De expositie wordt gehouden in het winkeltje aan de Voorstraat waar Barbara eens woonde, nu "De kleine deugniet". Deze bijzondere expositie staat mede in het teken van de geschiedenis van de bewoners van Noord-Beveland en de oprichting van het nieuwe museum in Colijnsplaat.

De expositie vindt plaats in samenwerking met het Museum de Bevelanden en mevrouw Nel van Leijen, de conservator merklappen van het museum.

De expositie is te bezichtigen op vrijdag van 10 - 12 uur en van 13 - 17 uur en op zaterdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.
Van de grote houtzaagmachine is nu het vliegwiel, de overbrenging en de elektromotor geplaatst. Kees van Westdorp bekijkt het resultaat. Ga ook eens kijken in Geersdijk, de Houtzaagwerf Kortgene is niet alleen voor de gevorderde timmerman een bezoekje waard.
Het Museum Houtzaagwerf Kortgene bouwt gestaag verder aan de grote verticale raamzaag. Het is een flink projekt dat alleen met vrijwilligers wordt gerealiseerd.

Voor alle informatie: www.houtzaagwerfkortgene.nl
De website dient als virtuele proeftuin voor het te stichten museum en de communicatie met geïnteresseerden en sympathisanten. Omdat de ruimte in het museum beperkt zal zijn, is een digitaal museum een belangrijke en ook moderne aanvulling. De website maakt koppelingen naar de plaatselijke geschiedenis en het cultureel erfgoed van Noord-Beveland.
De jury voor de Toekomstprijs 2009 van de Sociëteit Noord-Beveland heeft een gedeelde eerste plaats toegekend aan het project Polder-, dijk- en volksmuseum Colins Plaet. Het is een flinke opsteker voor het museum. Duidelijk is dat het plan breed gedragen wordt.
Tijdens de presentatie in de Korenbeurs te Kortgene, die de heer Hoffman gaf voor de leden van de Sociëteit Noord-Beveland, heeft burgemeester Henny van Kooten de website officieel in gebruik genomen en met een soepele toetsaanslag online gebracht.
Het te maken plan moet ambitie en ondernemingszin uitstralen. Een duidelijke visie hebben op het nieuw te stichten museum en prikkelende projecten bieden waardoor het museum een vernieuwend beeld geeft van de maatschappelijke, culturele en technische ontwikkelingen. Een aanbod voor het onderwijs en de ontwikkeling van activiteiten gericht op diverse doelgroepen.
Omdat de ruimte beperkt zal zijn, is een digitaal museum een belangrijke en ook moderne aanvulling. Van een digitaal museum gaat ook een grote wervende werking uit. Een digitaal museum is te combineren met www.colijnsplaatarchief.nl en de Collectie De Fouw.
Mogelijk kan, indien deze beschikbaar komt, de oude pastorie naast de Protestantse kerk aan de Havelaarstraat 34 ingericht worden als museum. Deze locatie is geschikt door zijn ligging naast de historische kerk. De kerk kan eveneens een functie krijgen in exposities, muziek en voordrachten. De kerkgemeenschap heeft plannen om naast en achter de kerk een nieuwe accommodatie te bouwen met een zaaltje, garderobe, toiletten en pantry. Deze nieuwbouw zal het gebruik van de kerk zeer ten goede komen.
Doelstelling

Het tot stand brengen van een themamuseum voor Noord-Beveland dient een aanzienlijk maatschappelijk doel. Het museum geeft een impuls aan de toeristische waarde van en een stimulans voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat. Het wordt een educatief en recreatief centrum voor inwoners en scholen op Noord-Beveland en een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoonten op een Zeeuws eiland in al zijn facetten.

Het museum dient gebruik te maken van de binnen de provincie aanwezige deskundigheid en museale voorzieningen. Hierdoor kan de museumorganisatie efficiënt werken en wordt voorkomen dat de organisatie onnodig groot wordt.

In het werkboek voor de oprichting van het museum vindt u alle informatie en wetenswaardigheden. Dit werkboek wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Het meest recente werkboek kunt u downloaden.

Bekijk het werkboek
Noord-Beveland is van oorsprong een eiland en de vele havens en steigers waren eeuwenlang de enige verbinding met het eiland. Anno 2009 is Noord-Beveland gelegen aan de belangrijkste toeristische Zeeuwse wateren en de oude steigers - als de iconen uit het verleden - hebben vele verhalen te vertellen. Zij horen onlosmakelijk bij de geschiedenis en de tradities van ons eiland. Wie kent niet de verhalen van hun ouders of voorouders over de veerpont naar Wolphaartsdijk of naar Zierikzee?

Voor wie het verhaal van de vissershaven in Colijnsplaat en daarmee het verhaal van de Houten Steigers wil lezen raad ik aan om door te klikken naar de informatie hierover van de Stichting Colijnsplaat foto- en documentatiearchief, met als historische Rots in de Branding, Gerard de Fouw.

Nieuwsbrief museum

Random Foto's

Noord-Beveland Toerisme